Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
12 december 2008
 
 
Sociologisk forskning nr 4 2008
 
Recension av Gullberg, Anders, Höjer, Mattias & Pettersson, Ronny (red.), Bilder av framtidsstaden. Tid och rum för hållbar utveckling.
 
Ett imponerande svenskt forskningsarbete som tar upp frågan om den hållbara staden finns presenterat i den omfattande boken Bilder av framtidsstaden. Tid och rum för hållbar utveckling. Den bygger på en lång rad arbeten utförda av inte mindre än fjorton forskare.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se