Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
8 augusti 2008
 
 
Sociologisk forskning nr 3 2008
 
Recension av Daniel Melén (2008) Sjukskrivningssystemet. Sjuka som blir arbetslösa och arbetslösa som blir sjuka.
 
En utgångspunkt för Daniel Meléns avhandling i sociologi är arbetslinjen i sjukförsäkringen. Denna omhuldade men samtidigt kontroversiella reformpolitiska princip inrymmer element som inte alltid är förenliga: å ena sidan finns krav på att individen i första hand ska försörja sig genom arbete, vilket i sig framställs som en rättighet, å andra sidan ska ju den som vill men inte kan arbeta få ekonomiska bidrag för sin försörjning.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se