Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Idrott
Kulturpolitik
Massmedia
Etik och religion
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
15 december 2011
 
 
Presstödet ska utredas
 
Nu är det dags: en parlamentarisk kommitté ska syna det statliga stödet till dagspressen "utifrån en bred genomlysning av konkurrensförhållandena på mediemarknaden", som regeringen skriver i direktiven.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se