Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Idrott
Kulturpolitik
Massmedia
Etik och religion
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
19 mars 2015
 
 
Presstödet modifieras
 
Regeringen föreslår att presstödsreglerna ändras på några punkter. Bland annat ska stödet inte bli så hårt knutet till storleken på den tryckta upplagan. I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver kulturministern Alice Bah Kunke att man framförallt vill ge lokalpressens ett bättre stöd. Men några stora belopp skjuts inte till.
 
Redan från och med i sommar ska även ”förstatidningar” kunna få presstöd för att upprätta hålla en journalistisk bevakning där det idag råder ”medieskugga”. Men denna möjlighet kommer bara att erbjudas på vissa mindre orter, som dock inte pekas ut kulturministerns artikel.
    I artikeln uppmärksammas särskilt att så mycket som tredje lokalredaktion har lagts ned det senaste decenniet. Bah Kunke varnar för "blinda fläckar på mediakartan" och framhåller det demokratiska värdet av granskande lokaljournalistisk.
    Hon pekar också på det paradoxala i att det statliga pressstödsystemet faktiskt har uppvisat överskott; cirka tio miljoner varje år enligt Presstödsnämndens beräkningar. Nästa år är det ett ackumulerade överskottet uppe i 68 miljoner kronor, pengar som gått tillbaka in i statskassan. En viktig förklaring till det här sägs vara att papperstidningarnas upplagorna krymper, vilket minskar stödet till tidningarna.
    Syftet med regeringens förslag är att systemet inte, som idag, ska straffa tidningarna när deras (tryckta) upplagor sjunker.
    En annan del av förslaget är att extrastödet till storstadstidningarna (Svenska Dagbladet och Skånska dagbladet) ska avskaffas. Samtidigt införs dock högre driftsstöd för tidningar med hög eller medelhög utgivningsfrekvens. De här förslagen kommer regeringen att att presentera mer i detalj i höstens budgetproposition.
    Det heter i DN-artikeln att de förslag som Bah Kunke presenterar har förankrats i riksdagen.
 
 
Källa:  Dn Debatt 19/3-15
 Fulltext  Info
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se