Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
5 augusti 2010
 
 
Sociologisk forskning nr 3 2010
 
Politisk höst
 
Detta nummers artiklar har ovanligt många anknytningar till politiserade samhällsområden. Jag minns plenartemat på fredagen under världskongressen för Internationella Sociologförbundet i Göteborg. Det var ”Varthän är den israelisk-palestinska konflikten på väg?” och det hölls av judiska och palestinska sociologer tillsammans och de kom från Israel, Palestina och Libanon. Jag kände mig stolt över att vi sociologer kan diskutera på ett fredligt sätt de mest brännande frågor!
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se