Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
4 mars 2015
 
 
Utspel från rikspolischefen
 
Polisen ska prioritera hatbrottsutredningar
 
Rikspolischef Dan Eliasson aviserar att polisen ska satsa stort på att utreda hatbrott. Mer resurser och nya enheter, bland annat ett nationellt centrum för att samla och sprida kompetens kring IT-brott, utlovas. Polisförbundet välkomnar ambitionshöjningen men ställer sig frågande till vart pengarna ska tas ifrån.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se