Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
21 november 2013
 
 
SIN har granskat Skånepolisens romregister
 
Polisen friad på central punkt
 
Skånepolisen har satt integritetsskyddet ur spel, konstaterar Säkerhets- och Integritetsskydssnämnden, men friar samtidigt polisen från den allvarligaste anklagelsen: att ha registrerat romska individer enbart på grund av deras etnicitet.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se