Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
15 oktober 2013
 
 
Sociologisk forskning nr 3-4 2013
 
Pensionärsjävlar - revolt mot eller ett upprepande av negativa ålderskoder?
 
”Pensionärsjävlar” är ett program som sändes i kanal 5, svensk television under 2010 och 2011 och fick mycket bra gensvar från publiken. Framförallt unga tittare i åldern 10-17 år verkar ha uppskattat programmet. Ansvariga för innehållet i den svenska versionen var de två skådespelarna Gunvor Pontén och Viktor Friberg. Sammanlagt består gruppen av åtta personer i åldern 70+ som utför dolda kameran-inspirerade lustigheter mot människor i offentliga miljöer:
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se