Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
1 september 2004
 
 
Pedagogisk forskning i Sverige 3/2004
 
Pedagogisk integration och en förändrad praktik
 
Hur sker förändring i skolans praktik? Med utgångspunkt från diskussionen om förändringar i skolans verksamhet sker genom initiativ "uppifrån" eller "nerifrån" diskuteras i artikeln hur pedagogiskt förändringsarbete kan ske.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se