Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
1 december 2011
 
 
Pedagogisk forskning i Sverige nr 4/2011
 
Pedagogiken, lärarutbildningen och skolutvecklingen
 
Debattinlägg: Min omedelbara reaktion på första versionen av Jan Sjunnessons kritiska inlägg »Arbetardöttrar, post-progressivism och den förvirrande lärarutbildningen» var att det inte borde publiceras och kommenteras.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se