Ämnen
 
Arbete
Arbetsliv
Arbetsmarknadspolitik
Arbetsrätt
Internationella arbetsmarknadsfrågor
Arbetslöshet
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
30 juli 2015
 
 
Patienter väntar för länge på vård
 
Trots att vårdgarantin gällt som lag i över fyra år får fortfarande en av tio patienter vänta för länge på vård.
Skillnaderna är stora beroende på var i landet du bor och skiljer sig också beroende på vilken sjukdom du har.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se