Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
26 januari 2012
 
 
Pedagogisk forskning i Sverige nr 1-2/2012
 
Om betydelsen av skolhabitus i högstadiepraktiken
 
Grundskolor med elever från familjer utan erfarenheter av högre utbildning visar sämre resultat än skolor med elever från familjer vana vid högre utbildning och dessa skillnader har ökat kraftigt över tid (Skolverket 2012). Både nationell och internationell forskning visar att valfrihet ökar segregationen i samhället (Kallstenius 2007, Ravitch 2011, Skolverket 2010, Böhlmark & Holmlund 2011).
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se