Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
Ekonomisk politik
Privat sektor
Bank- och värdepapper
Kommunal sektor
Statlig sektor
Samhällsekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
16 april 2015
 
 
Vårändringsbudgeten:
 
Offentliga sektorn tillåts växa
 
Regeringen nyttjar vårändringsbudgeten till att föreslå höjda utgiftstak för staten. Det handlar om mellan 30 och 50 miljarder mer för vart och ett av de kommande åren.
 
Förslagen på höjda taknivåer fanns med redan i regeringen Löfvens höstbudgetproposition i fjol. Men när en majoritet i riksdagen röstade för alliansens budgetmotion slogs de facto lägre utgiftsnivåer fast. Nu nyttjar regeringen vårändringsbudgeten till att återigen föreslå högre tak, vilket möjliggör en mer expansiv ekonomiskt politik under de kommande åren.
    För 2015 föreslår regeringen att utgiftstaket höjs med 32 miljarder, för 2016 med 41 miljarder och för året 2017 med 52 miljarder. (Det är snäppet lägre än de nivåer som fanns med i de rödgrönas höstbudget och skillnaden beror på teknikaliteter.)
    Regeringen konstaterar att det är ovanligt att föreslå nya tak för statens utgifter i en vårändringsbudget, men hänvisar till det faktum att man tvingades sjösätta en höstbudget som inte var deras egen. Dagens tak ”speglar därmed inte regeringens syn på hur de statliga utgifterna bör utvecklas och begränsas”, konstaterar man.


    
 
 
Föreslagna utgiftstak i vårändringsbudgeten 2015 (förändring jämfört med nuvarande nivåer):
    2015: 1158 miljarder (+33)
    2016: 1204 miljarder (+41)
    2017: 1262 miljarder (+52)
    Källa: regeringen
 
Källa:  Prop 2014/2015:99, 2015 års vårändringsbudget, kap 4 Utgiftstaket för staten
 Fulltext  Info
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se