Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
15 mars 2012
 
 
Granskning
 
Offentliga biträden inte alltid så bra
 
Det har länge funnits kritik mot de offentliga biträden som Migrationsverket tillförordnar asylsökande personer. Nu får statskontoret i uppdrag att utvärdera myndighetens ärendehantering.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se