Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Djur
Naturvård
Energi
Ekologi
Miljöpolitik
Klimat
Klimat
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
19 februari 2009
 
 
Nytt strandskydd föreslås
 
Nu lägger regeringen fram propositionen om nytt strandskydd. Det ska bli lättare att få lov att bygga på stränder på landsbygden. Samtidigt ska det bli svårare att exploatera stränder där trycket är hårt.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se