Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
3 september 2013
 
 
Pedagogisk forskning i Sverige nr 3-4/2013
 
Nyblivna lärares upplevda kapacitet i arbetet med eleverna - varifrån kommer den?
 
Grundutbildningen har efter ett par - tre år i yrket en påtaglig effekt på lärares kapacitetsupplevelse för det nära arbetet med eleverna. Erfarenheterna i organiseringen av arbetet har också betydande sådana effekter. Viktigt är att få förståelse för elevhälsoarbetet inklusive specialundervisningen och att ha ett nära kritiskt samarbete med kollegor. Lärarens kompetensutveckling har, även om den är relevant för arbetet med eleverna, en blygsam inverkan på lärarens kapacitetsupplevelse i klassrummet, däremot är den ganska bra för den kapacitet man känner för praktiskt forskningsoch utvecklingsarbete, som i sin tur har en viss betydelse för kapacitetsupplevelsen. Ledningens stöd för utveckling är också mera indirekt än direkt. Detta framgår av en longitudinell enkätundersökning med lärare huvudsakligen utbildade vid Göteborgs universitet 2001-2004.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se