Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
29 maj 2013
 
 
Nya regler om utevarodomar
 
Som en följd av det rättsliga samarbetet inom EU kan svenska myndigheter verkställa domar och beslut som andra länders myndigheter utfärdat och vice versa. Det finns dock ett antal grunder för myndigheterna att vägra och de ändras nu.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se