Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
2 februari 2007
 
 
Sociologisk forskning nr 1 2007
 
Nya möjligheter för stratifieringsforskning i Sverige
 
Internationella yrkesklassificeringar och stratifieringsmått övertid(1)
Stratifieringsmått inom sociologin baserar sig framförallt på yrkesuppgifter. Ett grundantagande är därmed att det yrke en person har är avgörande för den personens sociala och/eller ekonomiska position i ett samhälle.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se