Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Idrott
Kulturpolitik
Massmedia
Etik och religion
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
3 oktober 1997
 
 
Nya informationstjänster ger lagstiftningen problem
 
Regeringen vill utreda om lagstiftningen kring radio, TV och televerksamhet behöver samordnas och utvecklas för att klara de nya, framväxande elektroniska informationstjänsterna.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se