Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Djur
Naturvård
Energi
Ekologi
Miljöpolitik
Klimat
Klimat
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
4 februari 2009
 
 
Ny utredning om fjärrvärme
 
Regeringen vill ännu en gång utreda om att öppna fjärrvärmenäten för flera aktörer. Flera spillvärmeleverantörer skulle då kunna sälja värme direkt till kunder via befintliga nät, som ägs av en annan leverantör.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se