Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
1 april 2007
 
 
Sociologisk forskning nr 2 2007
 
Några iakttagelser om sociologins historia - och samtid
 
Medan jag var på väg till AF-borgen i Lund och Sociologförbundets Årskonferens 2007, kände jag helt plötsligt historiens vingslag. Som illustration till en paperpresentation om två svenska sociologipionjärer (Fritz Croner och Joachim Israel) tog jag med mig en bild av (enligt bildtexten) Einar Tegen, Torgny Segerstedt och fru Croner. Vid närmare eftertanke slog det mig att bilden var tagen (troligen av Fritz Croner) den första maj 1935 precis på samma plats där vår konferens pågick, nämligen utanför AF-borgen.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se