Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
26 maj 2011
 
 
Sociologisk forskning nr 1 2011
 
Myten om de äldres ensamhet
 
I den offentliga debatten finns en tendens att beskriva äldre som ensamma, understimulerade och missnöjda. En verklighetsbeskrivning som går på tvärs mot aktuella forskningsresultat. Hur går det till när dylika mediebilder konstrueras? Detta diskuterar Carina Markström, Karin Ljuslinder och Stefan Sjöström från Umeå universitet i en artikel i Sociologisk forskning.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se