Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
12 december 2008
 
 
Sociologisk forskning nr 4 2008
 
Motståndets betydelse: Ett bidrag till aktör-strukturdebatten
 
Livet igenom känner vi den tyngande närvaron av vad Ralf Dahrendorf kallar "samhällets förargliga faktum"; vi känner oss bundna av normer, regler, traditioner, förväntningar och krav, och då och då kör våra huvuden mot de sociala sanktionernas hårda vägg. […] Men samtidigt uppfattar vi oss själva som personer, unika individer med någon form av identitet, integritet, oberoende och frihet. Vi påstår oss ha viss kontroll över våra handlingar, känner oss ansvariga för våra beslut, upplever stolthet, skuld och skam (Sztompka 1994:28).1
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se