Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
20 december 2008
 
 
Pedagogisk forskning i Sverige nr 4/2008
 
Monologen som en resurs i klassrummet
 
För de elever som har ett annat modersmål än svenska innebär den svenska skolan särskilda utmaningar eftersom de vanligtvis förväntas lära sig svenska som sitt andraspråk, samtidigt som de utvecklar kunskap i olika ämnen genom detta språk. Det innebär att språk samtidigt utgör både mål och medel för skolans verksamhet. De flesta andraspråkselever utvecklar snabbt en kompetens i det vardagliga här-och-nu-språket som används i kommunikation exempelvis på skolgården.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se