Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
Ekonomisk politik
Privat sektor
Bank- och värdepapper
Kommunal sektor
Statlig sektor
Samhällsekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
19 maj 2009
 
 
Förslag i kanslirapport
 
Mjuka upp anställningsskyddet
 
Kompetens ska styra anställningstryggheten, inte antalet anställningsår. Fastighetsskatten bör återinföras och värnskatten avskaffas. Det är några förslag från Globaliseringsrådets kansli för att Sverige ska hänga med när globaliseringen tar fart på nytt efter krisen.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se