Löpsedel 
 
 
2016
 
2015
 
2014
 
2013
 
2012
 
2011
 
2010
 
2009
 
2008
 
2007
 
2006
 
2005
 
2004
 
2003
 
2002
 
2001
 
2000
 
1999
 
1998
 
1997
Sök i politiken.se:
   
19 mars 2019
 
 
Socialdemokraternas valanalys
 
Migrationspolitiken ett svagt s-kort
 
Migrations-, sjukvårds- och pensionspolitiken blev ett sänke för socialdemokraterna i riksdagsvalet 2018. Partiets valanalysgrupp konstaterar att socialdemokraterna framförallt tappade stöd bland unga väljare och arbetarväljare, främst LO-medlemmar.
 
Även om partiet ökade under själva valrörelsen blev valresultatet på 28,3 procent ändå det sämsta på 100 år.
    – Det kommer att vara avgörande att vända den utvecklingen, säger Marika Lindgren Åsbrink, en av de sex i gruppen.
    Migrationspolitiken och vårdpolitiken anses ha haft stor betydelse för valresultatet. Valanalysgruppen konstaterar att förtroendet för S ökade efter att migrationspolitiken skärptes i samband med migrationskrisen 2015.

Het fråga
    Förtroendet fortsatte att stärkas fram till 2017, då frågan om de ensamkommande ungas möjligheter att stanna blev en het fråga. Då sjönk åter förtroendet för S bland väljarna.
    I maj 2018 lanserade S en ny stramare migrationspolitik. Det fick kritik från delar av partiet, som ville fokusera mer på välfärdsfrågor.
    Valanalysgruppen konstaterar att det var nödvändigt för S att svara på väljarnas frågor om migrationen innan man kunde börja fokusera på välfärden. Samtidigt konstaterar man att retoriken "blev onödigt hård", och att bristen på en rak och tydlig politik skapade osäkerhet hos väljarna.
    – Regeringen lyckades inte hitta en rak linje i migrationsfrågan, säger Luciano Astudillo, som också ingått i analysgruppen.

Sjukvården sänke
    I valanalysen konstateras också att sjukvården fick stor betydelse i valrörelsen. Vårdebatten var ofta väldigt emotionell, till exempel när det gäller tillgängligheten i förlossningsvården. Valanalysgruppen pekar på att vården inte längre är en vinnande fråga för S och att väljarnas förtroende för partiet i vårdfrågor har sjunkit under det senaste årtiondet.
    – Vårdfrågan kommer fortsätta vara väldigt aktuell och vi behöver ta fram en ny sjukvårdspolitik, säger valanalysgruppens ordförande Gabriel Wikström.
    De låga pensionerna för stora grupper är också något som främst drabbar S, trots att sex partier står bakom politiken.

Anständiga pensioner
    – Här måste S återvinna förtroendet. Systemet måste reformeras i grunden för att människor ska få anständiga pensioner, säger Marika Lindgren Åsbrink.
    Trots det historiskt sett låga valresultatet för S, så var valkampanjen rätt upplagd, enligt valanalysen.
    Problemen för S handlade snarare om den gångna mandatperiodens tuffa regeringsår, med ett oklart parlamentariskt läge, en ovan regeringspartner i MP och att S för första gången sedan 1957 ledde en koalitionsregering.
    – Grundutmaningen har bestått i att S och MP:s kärnväljare är så pass olika varandra, säger Wikström.
    Valanalysgruppen anser att S måste lära sig att hitta en egen röst när man sitter i en koalitionsregering.
 
 
TT-fakta: Valanalysen
    • Sämsta valresultatet på 100 år.
    Tappat unga väljare samt arbetarväljare.
    Migrationsfrågan, sjukvården och pensionerna var frågor där S inte lyckades, vilket bidrog till valförlusten.
    Delad regeringsmakt för första gången sedan 1957 bidrog också.
    Partiet måste bli tydligare med att profilera sig som parti.
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se