Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
8 augusti 2007
 
 
Sociologisk forskning nr 3 2007
 
Michael Billig (2005) Laughter and Ridicule. Towards a Social Critique of Humour.
 
Søren Kierkegaard skriver i (1843/1986) om hur han vid ett tillfälle blev uppkallad till gudarna och gavs tillåtelse att få en önskan uppfylld. Hans önskan blev att han alltid skulle få skrattarna på sin sida, något som bemöttes med ett skratt från de församlade gudarna.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se