Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
3 januari 2013
 
 
Pedagogisk forskning i Sverige nr 1-2/2013
 
Mening och uttryck i slöjd
 
Denna text behandlar slöjd i skolan som en kommunikativ verksamhet. Genom begreppet mediering undersöks mening och uttryck i slöjd, avseende både process och alster. Utgångspunkten är en empirisk undersökning som innefattar observationer, bilder och intervjuer samlade från slöjdundervisning i nionde klass. I artikeln behandlas en elev och hennes slöjdalster. Avbildade slöjdalster tolkades med Bachtins systematiska estetik och text bearbetades genom narrativ ansats. Resultaten visar att eleven medvetet gör bruk av kommunikativa resurser i skolämnet slöjd, att hennes slöjdalster bär mening genom arkitektoniska uttryck i material och form och att slöjdverksamheten i skolan, sett ur ett ungdomsperspektiv, har betydande inslag av vardagsnära koncept. Slutsatsen är att skolslöjd är en kraftfull medieringsarena för meningsfullt och mångsidigt lärande och utveckling av identitet och personliga egenskaper.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se