Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Idrott
Kulturpolitik
Massmedia
Etik och religion
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
15 maj 2008
 
 
Marknaden hotar journalistiken
 
Marknaden hotar den oberoende journalistrollen. Den ekonomiska styrningen av arbetet på redaktioner urholkar journalisternas möjlighet att fullgöra uppgiften att vara "den tredje statsmakten", skriver Gunnar Nygren som granskat utvecklingen i medierna.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se