Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
5 maj 2009
 
 
Pedagogisk forskning i Sverige nr 2/2009
 
Många olika genusmönster existerar samtidigt i förskolan
 
Förskolan har en viktig roll som socialisationsaktör i det dagens svenska samhället, då 77 procent av barnen mellan ett och fem år är inskrivna i verksamheten. I detta sammanhang blir de grundläggande värden som levs och förhandlas i förskolans verksamhet viktiga. Studier kring språk och sociala handlingar kopplat till genusstrukturer i förskolekontext är ännu i sin linda inom det barnpedagogiska forskningsfältet. I denna artikel är syftet att synliggöra hur genusstrukturer kommer till uttryck och gestaltas i förskolans praktik.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se