Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Djur
Naturvård
Energi
Ekologi
Miljöpolitik
Klimat
Klimat
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
7 mars 2013
 
 
Många frågetecken om slutförvar
 
Kärnavfallsrådet som granskar Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ansökan om slutförvar av utbränt reaktorbränsle från de svenska kärnkraftsverken kräver kompletterande information på ett 70-tal punkter. Man vill ha en redovisning av alternativa metoder.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se