Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Idrott
Kulturpolitik
Massmedia
Etik och religion
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
27 september 2012
 
 
”Lyft” ska höja läsförmågan
 
Lagom till bokmässan i Göteborg presenterade Litteraturutredningen sitt slutbetänkande. Flera förslag - exempelvis ett om pedagogiska "läsombudsmän" i förskolan - har udden riktad mot den sjunkande läsförmågan bland skolbarn. Utredningen uttalar sig även i kulturpolitiska stridsfrågor, som biblioteksersättningen till författare och tillgången på e-böcker hos folkbiblioteken.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se