Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
Ekonomisk politik
Privat sektor
Bank- och värdepapper
Kommunal sektor
Statlig sektor
Samhällsekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
3 december 2009
 
 
Lönsamma offentliga företag
 
De offentligt ägda företagen svarar för över 7 procent av sysselsättningen i näringslivet. Lönsamheten mätt som avkastning på eget kapital är högre för de statligt ägda företagen än i näringslivet totalt.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se