Löpsedel 
 
 
2016
 
2015
 
2014
 
2013
 
2012
 
2011
 
2010
 
2009
 
2008
 
2007
 
2006
 
2005
 
2004
 
2003
 
2002
 
2001
 
2000
 
1999
 
1998
 
1997
Sök i politiken.se:
   
16 mars 2020
 
 
Riksbanken köper värdepapper för miljarder
 
Likvida medel tillförs bankerna
 
För att motverka effekterna av den ekonomiska kris som orsakats av coronaviruset presenterar Riksbanken flera åtgärder. Bland annat ska banken köpa värdepapper för upp till 300 miljarder kronor under året och erbjuda mer förmånliga lån till bankerna.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se