Ämnen
 
Arbete
Arbetsliv
Arbetsmarknadspolitik
Arbetsrätt
Internationella arbetsmarknadsfrågor
Arbetslöshet
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
15 maj 2008
 
 
Vaxholmskonflikten
 
Lavaldomen vållar strid
 
Lavaldomen utgör inget hot mot den svenska modellen med kollektivavtal, anser arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m). Men oppositionen blåser till strid i frågan. Den gör andra tolkningar av domen och ställer en rad krav.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se