Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
1 maj 2004
 
 
Sociologisk forskning 2/2004
 
Lag och informell praxis: De postkommunistiska erfarenheterna
 
Under de senaste tjugo åren har intresset för ekonomisk sociologi fått ny kraft. Ändå är det fortfarande ovanligt att sociologer direkt konfronterar ekonomernas förklaringar och teorier om marknaden (Swedberg 1991).
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se