Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
15 maj 2012
 
 
Krogar får ha 23-årsgräns
 
Skyddet mot diskriminering på grund av ålder ska förstärkas. Regeringen tar fasta på ett utredningsförslag och utvidgar dagens förbud till att omfatta många fler samhällsområden. Men krogar kommer fortfarande att få sätta högre inrädesgränser än 18 år.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se