Löpsedel 
 
 
2016
 
2015
 
2014
 
2013
 
2012
 
2011
 
2010
 
2009
 
2008
 
2007
 
2006
 
2005
 
2004
 
2003
 
2002
 
2001
 
2000
 
1999
 
1998
 
1997
Sök i politiken.se:
   
15 maj 2019
 
 
Maastrichtdebatten inför EU-valet
 
Verhofstadt+Timmermans var överens om mycket i spets-kandidaternas debatt
 
Den 29 april hölls i nederländska Maastricht en av tre stora internationella valdebatter. Liberalernas och socialdemokraternas toppkandidater, belgaren Guy Verhofstadt respektive holländaren Frans Timmermans, var överens i stora frågor – handel, invandring, miljö, kontroll av stora teknologiföretag – och särskilt i kritiken av parlamentets största partigrupp, de konservativa/kristdemokraterna i EPP. Deras toppkandidat, tysken Manfred Weber, hade dock lämnat walk-over för att gå på åttioårskalas i Bayern.
 
Socialdemokraten Timmermans lyfte i debatten fram sina egna insatser för att reglera plastanvändningen i EU: ”Vi kommer att reducera engångsplast i haven med 70 procent. Det börjar i Europa men det har en enorm effekt på resten av världen om vi tar ledningen”, sa Timmermans och gav president Trump en känga som uppskattades av publiken (”Bara ett enat Europa kan stoppa Trump och hans idioti när det gäller klimatförändring och miljö.”). När Europaparlamentet röstade om EU-skatt på engångsplast i mars 2018 slöt alla partigrupper upp bakom förslaget, utom högernationalisterna. Också Webers kristdemokrater stödde alltså plastskatten.
    Gruppledaren för högernationalistiska ECR (där brittiska Tories ingår tillsammans med polska Lag och rättvisa, Sverigedemokraterna, Dansk Folkeparti och Sannfinnländarna) föredrog att hålla tyst om plastskatten, trots att hans grupp röstade mot lagförslaget. De två andra högernationalistiska grupperna i det nuvarande parlamentet, dominerade av brittiska Brexit/UKIP respektive franska Nationell samling och italienska Lega, har inte utsett några toppkandidater och deltog alltså inte heller i valdebatten i Maastricht.
    En snabbenkät efter debatten visade att 42 procent av åhörarna (med stort inslag av universitetsstuderande) tyckte att socialdemokraten Timmermans gjorde bäst ifrån sig. 35 procent höll på De grönas kandidat, holländaren Bas Eickhout, 11 procent på liberalen Verhofstadt och 6 procent på den tjeckiske högernationalisten Jan Zahradil.
    Att den tyske toppkandidaten avstod från toppkandidaternas valdebatt i Maastricht kan möjligen också ha att göra med att han är omstridd. Kritkerna menar att han saknar den nödvändiga politiska erfarenheten för att kvalificera sig som huvudkandidat till det tunga jobbet som chef för EU:s byråkrati.
    I det senaste Europavalet 2014 lyckades Europaparlamentet genomdriva sin egen tolkning av EU:s fördrag, nämligen att ledaren för den vinnande partigruppen närmast automatiskt skulle utses till ordförande för EU-kommissionen. Kristdemokrater/konservativa blev då största grupp med god marginal (om än långt ifrån egen majoritet) och luxemburgaren Jean-Claude Juncker blev kommissionsordförande. Men Juncker hade arton år som premiärminister och tjugo år som finansminister i sitt CV. Weber har fyra år som viceordförande i bayerska CSU.
    Det är en händelse som ser ut som en tanke att samtidigt som debatten i Maasticht levererade fransmannen Michel Barnier ett Europatal några mil därifrån, i belgiska Leuven. Barnier tillhör också kristdemokraterna liksom Weber men hans CV är till skillnad från tyskens synnerligen fullmatat (Brexitförhandlare, kommissionär, utrikesminister, etc.).
    Utan några representanter för den parlamentariska högern blev Maastrichtdebatten en ganska avslagen tillställning, även om deltagarna gjorde sitt bästa för blåsa liv i luddiga motsättningar: Verhofstadt ville att nya liberala EU-vänliga vindar skulle blåsa i parlamentet efter valet och Timmermans tvivlade på liberalernas löften om minimilöner och socialförsäkring, frågor som till syvende och sist avgörs på nationell snarare än EU-nivå.
 
 
Toppdebatter inför EU-valet:

Tre stora internationella valdebatter är inplanerade med de europeiska partigruppernas toppkandidater inför EU-valet:
    • 29 april i Maastricht, Nederländerna – med Frans Timmermans, Jan Zahradil, Guy Verhofstadt, Violeta Tomic och Bas Eickhout
    • 2 maj i Florens, Italien – med Manfred Weber, Timmermans, Verhofstadt och Ska Keller
    • 15 maj i Bryssel, Belgien – med Weber, Timmermans, Zahradil, Margrethe Vestager, Nico Cué och Keller

Debatterna i Maastricht och Florens har direktsänts på nätet, medan debatten i Bryssel tv-sänds av EBU. I Sverige sänds den i efterhand i SVT Forum den 17 maj.

Politiken.se har tidigare rapporterat om systemet med partigruppernas toppkandidater för jobbet som kommissionsordförande (« spetskandidater”) http://politiken.se/2019/1akt/fortsatt-svagt-valdeltagande_223816a


    
 
Källa:  Maastrichtdebatten, video och referat
 Fulltext  Info
 
 
 
Se också:
 
Det blir fortsatt lågt valdeltagande!
Sieps 2019: Valdeltagande-ep (pdf)
Varför rösta när syftet intre är uppenbart?
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se