Ämnen
 
Arbete
Arbetsliv
Arbetsmarknadspolitik
Arbetsrätt
Internationella arbetsmarknadsfrågor
Arbetslöshet
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
6 augusti 2014
 
 
Kringås LAS?
 
Regeringens utredare menar att det knappt förekommer att arbetsgivare ”rundar” återanställningsrätten i LAS och i stället anlitar bemanningsföretag. Fackens bild är mer problematisk.
 
Hur pass vanligt är det är att arbetsgivare hyr in personal från bemanningsföretag i situationer där personer som man tidigare sagt upp har företrädesrätt enligt lagen om anställningsskydd? Inte alls särskilt vanligt, inte efter avtalsrörelsen 2010, menar nationalekonomen Eskil Wadensjö som utrett frågan.
    Betänkandet presenterades mitt under det politiska sommaruppehållet och har inte väckt någon större uppmärksamhet. Ändå har frågan om arbetsgivare som kringgår LAS och hyr in folk via bemanningsföretag, i bland till och med samma personer som man just avskedat, varit en het potatis under större delen av 2000-talet.
    Media har rapporterat om avskräckande fall och olika fackförbund har vittnat om hur anställningsskyddet urholkas. Men 2003 slog Arbetsdomstolen fast att det inte råder något generellt förbud mot inhyrning även då tidigare anställda har företrädesrätt till återanställning.
    Det blev ett carte blanche för arbetsgivarna, menar kritikerna, bland annat inom Vänsterpartiet. Ledamöter från vänstern och Socialdemokraterna har vid upprepade tillfällen motionerat i riksdagen för att återanställningsregeln i LAS behöver förtydligas och förstärkas.
     Frågan kulminerade under avtalsrörelsen 2010 och har sedan dess reglerats lite olika inom olika branscher. På det statliga området liksom inom den kommunala sektorn samt de flesta Saco- och TCO-förbund finns fortfarande inte någon reglering.
    Men i Teknikavtalet, liksom inom andra avtal inom industrin, finns skrivelser om förstärkt företrädesrätt. Inom transportsektorn har fack och arbetsgivare enats om att det råder förhandlingsskyldighet. I ytterligare andra branscher finns det regler som innebär att en skiljenämnd kan kopplas in.
    Wadensjö poängterar att det bara är en 1,5 procent av den sysselsatta befolkningen som jobbar inom bemanningsföretag och att hela 97 procent av de bemanningsanställda omfattas av kollektivavtal. Täckningsgraden är generellt hög i Sverige (90 procent av de anställda).
    Hans slutsats är att problemet i princip försvunnit sedan avtalsregleringarna kom på plats efter 2010. Detta stödjs av de intervjuer med fack och arbetsgivare som utredningen genomfört. Numera tycks det vara mycket ovanligt att arbetsgivare hyr in personal i lägen där före detta anställda har rätt att få återanställning prövad.
    Samtidigt noterar Wadensjö att facken fortfarande uppger att inhyrning är ett problem. Särskilt inom mediabranschen har arbetsgivare satt det i system att avskeda folk för att sedan bitvis återanställa dem som egenföretagare eller hyra in nya journalister, redigerare och så vidare.
    De fackliga företrädarna som kommer till tals i betänkandet vittnar dessutom om en arbetsmarknad där regeln om rätten till återanställning bitvis spelat ut sin roll; därför att företagen genomgående anlitar inhyrd personal.
    Flera fackliga företrädare poängterar dessutom att återanställningrätten bara kan aktualiseras i fall arbetsgivaren nyanställer, vilket är en definitionsfråga. Arbetsgivarna framhåller oftast att de sökt ny kompetens som den avskedade inte besitter. Det är helt enkelt svårt vinna sådana fall och därför driver facken dem sällan.
    Från fackligt håll har det kommit kritik mot utredningens magra underlag. Eftersom Wadensjö inte kunnat få ut uppgifter om varsel från Arbetsförmedlingen, har man använt sig av egna djup- och telefonintervjuer. De är för få för att utgöra statistiskt säkerställt material.
    
 
 
Källa:  SOU 2014:55, Inhyrning och företrädesrätt till återanställning
 Info
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se