Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
Ekonomisk politik
Privat sektor
Bank- och värdepapper
Kommunal sektor
Statlig sektor
Samhällsekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
5 maj 2011
 
 
Kommunala överskott bottnar i statsbidrag
 
Kommunerna visade ett rekordhögt överskott 2010: 14,5 miljarder, vilket motsvarar 3,5 procent av skatter och statsbidrag och är långt mer än vad tumregeln om god hushållning kräver. Även de flesta landsting gick med plus. För 2011 ser läget ljust ut - men därefter väntar en nedförsbacke. Kostnaderna stiger, samtidigt som det statliga konjunkturbidraget avvecklas.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se