Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Djur
Naturvård
Energi
Ekologi
Miljöpolitik
Klimat
Klimat
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
9 september 2005
 
 
Kärnavfallets svåra farligheter
 
Kanske kommer man aldrig att riva Barsebäcks reaktorer – det framstår som billigare att bara spärra av området och sedan vänta, skriver Tomas Kåberger som läst en forskarantologi om kärnkraftsavfallets politiska utmaningar.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se