Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
4 november 2009
 
 
Kameraövervakning blir enklare
 
Det blir lättare för butiker att få sätta upp övervakningskameror. De ska nu bara behöva göra en anmälan till länsstyrelsen. Men kameror vid butiksentréer kräver tillstånd också i fortsättningen. Det är ett förslag som 2008 års Kameraövervakningsutredning lade fram på onsdagen.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se