Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes




Sök i politiken.se:
   
9 november 2005
 
 
Jämo vill få fler att anmäla sexbrott
 
Sexuella övergrepp hör till de mest kränkande brott en människa kan utsättas för. Ändå är det få drabbade som anmäler brotten. Många är för rädda och har skuld- och skamkänslor, menar Jämo Claes Borgström.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se