Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
9 mars 2010
 
 
Insyn i förundersökning ökar
 
Insynsutredningen föreslår ett antal klarlägganden om en brottsmisstänkt persons insyn i förundersökningen. Den misstänkte ska ovillkorligen ha rätt till insyn i allt material som har betydelse för åklagarens ställningstagande.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se