Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
15 oktober 2003
 
 
Informellt polissamarbete blir formellt
 
Svenska poliser, åklagare, tullare och tjänstemän vid kustbevakning samarbetar idag med kollegor utomlands. Men samarbetet är ofta informellt, nu ska formerna för samarbetet formaliseras.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se