Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
20 december 2008
 
 
Pedagogisk forskning i Sverige nr 4/2008
 
Hut! Något fattas
 
Landet har nyligen begåvats med en utredning, döpt till HUT 07 (SOU 2008:109), som antas kunna visa vägen till en mera hållbar lärarutbildning än tidigare utredningar gjort. Bland annat rekommenderas en kraftig satsning på utbildningsvetenskap.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se