Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
Ekonomisk politik
Privat sektor
Bank- och värdepapper
Kommunal sektor
Statlig sektor
Samhällsekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
19 november 2009
 
 
Hushållen förlorade 454 miljarder
 
Hushållen förlorade 454 miljarder kronor i fjol. Värdet på hushållens innehav av aktier, aktiefonder och försäkringar sjönk med 688 miljarder kronor, men hushållen ökade sitt sparande i andra former. Vid utgången av 2008 var dock hushållens totala finansiella tillgångar mycket stora, drygt 5 000 miljarder kronor.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se