Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
28 januari 2010
 
 
Hårdare villkor i fängelser
 
Regeringen föreslår en ny fängelselag som ska ersätta 1974 års lag om kriminalvård i anstalt. Syftet sägs vara att förena humanitet med högt ställda krav på säkerhet och effektivitet. Förslaget innebär en rad hårdare villkor för de intagna.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se