Löpsedel 
 
 
2016
 
2015
 
2014
 
2013
 
2012
 
2011
 
2010
 
2009
 
2008
 
2007
 
2006
 
2005
 
2004
 
2003
 
2002
 
2001
 
2000
 
1999
 
1998
 
1997
Sök i politiken.se:
   
21 februari 2019
 
 
Svenska kandidater till EU-parlamentet 2019
 
Här är listan med toppkandidaterna
 
Nu har alla partier fastställt sina listor med kandidater till EU-parlamentsvalet som i Sverige äger rum den 26 maj. Det står 21 mandat till förfogande för svenska politiker. Hälften av de nuvarande ledamöterna ställer upp för omval.
 
Toppkandidaterna ser ut som nedan. Inom parentes framgår vilken partigrupp i EU-parlamentet som de svenska partierna i dag tillhör.

Moderaterna (EPP), toppkandidater:
    1. Tomas Tobé, Stockholms län
    2. Jessica Polfjärd, Västmanlands län
    3. Jörgen Warborn, Hallands län
    Moderaternas nuvarande 3 ledamöter i EU-parlamentet: Gunnar Hökmark, Anna Maria Corazza Bildt och Christoffer Fjellner

Centerpartiet (Alde), toppkandidate:
    1. Fredrick Federley, Gagnef
    Centerpartiets nuvarande ledamot i EU-parlamentet: Fredrick Federley

Liberalerna (Alde), toppkandidater:
    1. Cecilia Wikström, Stockholm
    2. Said Abdu, Trollhättan
    Liberalernas nuvarande 2 ledamöter i EU-parlamentet: Cecilia Wikström och Jasenko Selimovic

Kristdemokraterna (EPP), toppkandidat:
    1. Sara Skyttedal, Linköping
    Kristdemokraternas nuvarande ledamot i EU-parlamentet: Anders Sellström

Socialdemokraterna (S&D), toppkandidater:
    1. Heléne Fritzon, Kristianstad
    2. Johan Danielsson, Stockholm
    3. Jytte Guteland, Stockholm
    4. Erik Bergkvist, Umeå
    5. Evin Incir, Uppsala
    Socialdemokraternas nuvarande 5 ledamöter i EU-parlamentet: Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Jytte Guteland och Anna Hedh

Vänsterpartiet (GUE/NGL), toppkandidat:
    1. Malin Björk, Bryssel
    Vänsterpartiets nuvarande ledamot i EU-parlamentet: Malin Björk

Miljöpartiet (Gröna/EFA), toppkandidater:
    1. Alice Bah Kuhnke, Nacka
    2. Pär Holmgren, Uppsala
    3. Jakop Dalunde, Stockholm
    4. Bodil Valero, Axmar Bruk
    Miljöpartiets nuvarande 4 ledamöter i EU-parlamentet: Max Andersson, Bodil Ceballos, Jakop Dalunde och Linnéa Engström

Sverigedemokraterna (ECR), toppkandidater:
    1. Peter Lundgren, Gnosjö
    2. Jessica Stegrud, Vellinge
    Sverigedemokraternas nuvarande 2 ledamöter i EU-parlamentet: Peter Lundgren och Kristina Winberg

Feministiskt initiativ (S&D), toppkandidat:
    1. Soraya Post, Göteborg
    Feministiskt initiativs nuvarande ledamot i EU-parlamentet: Soraya Post
 
 
Partigrupperna i EU-parlamentet:

EPP: Konservativa och kristdemokrater
    S&D: Socialdemokrater
    ECR: EU-skeptiska konservativa
    Alde: Liberaler
    GUE/NGL: Vänsterpartier
    Gröna/EFA: Miljöpartier och separatister
    EFDD: EU-kritiska partier
    ENF: Nationalistiska EU-kritiker

EU-parlamentet har 750 ledamöter, av dessa är 21 svenska (2,8 procent).

** Not. Cecilia Wikström är inte längre förstanamn på liberalernas lista. Liberalernas lista spikas i slutet av mars (red. anm.)
 
Källa:  Svenska kandidater till EU-parlamentet 2019
 Fulltext  Info
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se