Ämnen
 
Arbete
Arbetsliv
Arbetsmarknadspolitik
Arbetsrätt
Internationella arbetsmarknadsfrågor
Arbetslöshet
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
22 december 2010
 
 
Ny rapport till Långstidsutredningen:
 
- Håll tillbaka lönerna!
 
Arbetslösheten permanentades på en hög nivå efter 1990-talskrisen inte minst därför att reallönerna började öka för tidigt. Nu borde lönebildningen hållas tillbaka på mellan 2 och 3 procent under övergångsperiod. Det anser professorn i nationalekonomi Nils Gottfries.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se